پرتال جامع ستاد توسعه زیست فناوری
۱۱ فروردین ۱۴۰۲

CasX جدیدترین قیچی ویرایش ژنی

1805
0
دوشنبه, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
سیمین مظاهری

Cas9  اولین آنزیمی است که با استفاده از سیستم CRISPR-Cas کشف شده و همانند یک قیچی ژنتیکی عمل می‌کند درواقع این قیچی تکنولوژی منحصر بفردی است که این امکان را ایجاد می‌کند تا بتوان با حذف، اضافه یا جایگزین‌کردن بخشی از ژنوم را ویرایش نمود.

در طی هفت سال Cas9  به عنوان تنها ابزار ژنی قدرتمند برای برش و اتصال قطعات دی ان ای در انسان‌ها، گیاهان و بکتری‌ها  استفاده می‌شد اما در دو سال گذشته دانشمندان دانشگاه برکلی در برخی از کوچک‌ترین باکتری‌های موجود در آب‌های زیرزمینی پروتیین دیگری مشابه کس9 کشف کردند که یک ویرایشگر ژن قوی و کارآمد برای سلول‌های باکتری و انسانی است و آن را CasX نامیدند. این پروتیین می‌تواند مانند  Cas9، DNA دو رشته‌ای را برش دهد و با اتصال به دی ان ای به تنظیم بیان ژن کمک کند.

به طور کلی ایمنی زایی، تحویل و خاصیت یک ابزار ویرایشی ژنوم همه اهمیت حیاتی دارند که CasX تمام این ویژگی‌ها را دارا می‌باشد

 

 

 

برچسب:

نظرات