پرتال جامع ستاد توسعه زیست فناوری
۵ خرداد ۱۳۹۹

اولین محصول ژن‌درمانی تأیید شده برای درمان سرطان: ژن‌دیسین

1611
0
شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۷
حجت اسماعیل بیگی

 این محصول ژن‌درمانی یک روش بیولوژیک برای درمان سرطان ارائه می‌کند. پروتئینP53  توسط سلول‌های تحت تأثیر ژن‌دیسین بیان می‌شود. این پروتئین نوعی سرکوب‌گر توموری است که با انواعی از تنش‌های سلولی فعال می‌شود و موجب مهار چرخه‌ی سلولی و باز‌آرایی DNA و القای آپوپتوز می‌گردد.

ژن‌دیسین پس از ۱۲ سال کارآزمایی بالینی در بیش ‌از ۳۰۰۰۰ بیمار و بیش از ۳۰ مطالعه‌ی درمانی، نشان داده ‌است که محصول امنی به حساب می‌آید. ترکیب این دارو با شیمی‌درمانی و اشعه‌درمانی، عملکرد آن را ارتقا می‌بخشد.

علاوه بر سرطان سر و گردن، استفاده از این محصول در درمان دیگر سرطان‌ها و در فاز‌های مختلف سرطان نتایج مناسبی در پی داشته است. ۱۳ مطالعه‌ی منتشرشده که شامل داده‌هایی از زنده‌مانی بلندمدت بیماران سرطانی است نشان می‌دهد که درمان ترکیبی ژن‌دیسین نسبت به روش‌های رایج شانس زنده ‌ماندن بیمار را افزایش می‌دهد. اگرچه ژن P53 در بیش از نیمی از سرطان‌های انسانی جهش یافته‌است، اما این وضعیت به طور معناداری با کارآمدی درمان و نرخ زنده ماندن مرتبط نیست. 

تا به امروز، شرکت SiBiono در انطباق با روند کنترل کیفی سازمان غذا و داروی چین، ۴۱ سری تولید از این محصول و ۱۶۹۵۷۱ دوز را برای درمان بیماران مورد استفاده قرار داده است. در این مطالعات هیچ اثر سوئی به جز نوعی تب مرتبط با وکتور آدنوویروسی که در ۵۰ الی ۶۰ درصد از بیماران رخ داده است گزارش نشده است و این تب تنها چند ساعت به طول انجامیده است.

پیشگیری از سرطان به اندازه‌ی درمان آن دارای اهمیت است. مطالعات کلینیکی بر روی مدل‌های حیوانی برای سرطان پانکراس نشان می‌دهد که ایجاد عملکرد از طریق موتاسیون در ناحیه TAD2 در ژن P53 سرطان پانکراس را تا حد زیادی مهار می‌کند. انتقال کارآمد P53 و بیان بالای پروتئین P53 باعث شده است ژن‌دیسین نقش مهمی در پیشگیری از سرطان بازی کند. دیگر روش پیشگیری از سرطان‌ها، استفاده از واکسن‌ها است.

 دستاورد و تجربه‌ی‌کلینیکی ژن‌دیسین در کنار درک دقیق‌تر مکانیسم سلولی عملکرد این دارو، می‌تواند تجربه ارزشمندی برای جامعه‌ی بین‌المللی ژن‌درمانی فراهم کند.


نظرات