پرتال جامع ستاد توسعه زیست فناوری
۹ آبان ۱۳۹۹

میکروبیوتای انسان و بیماری‌ها

2972
0
شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۷
حجت اسماعیل بیگی

میکروبیوتای روده و بیماری‌های عفونی

عفونت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از برهم خوردن تعادل  میکروبیوتا می‌باشد. درمان بیماری‌های عفونی بر ترکیب میکروبیوتای روده تاًثیر دارد. پاتوژن‌های مختلف در موکوس روده کولونیزه می‌شوند که منجر به یک پاسخ التهابی قوی و به دنبال آن انتقال  باکتری‌های روده‌ای می‌شود. مطالعات گوناگون نشان می‌دهند نه تنها بین میکروبیوتای روده و عفونت، بلکه بین ویروس‌ها و عفونت نیز ارتباط وجود دارد. برای مثال میکروبیوتای روده در بیماران با عفونت  clostridium difficile (C. difficile)به‌طور معناداری تغییر می‌کند. تغییر در میکروبیوتا هم‌چنین در بیماری‌هایی هم‌چون HIV و هپاتیتB  نیز مشاهده می‌شود.

میکروبیوتای روده و بیماری‌های کبدی

باتوجه به ارتباط بین دستگاه گوارش و کبد، تغییر در میکروبیوتای روده، کبد را نیز متاًثر می‌کند. میکروبیوتای روده، اتانول، آمونیاک و استالدهید تولید می‌کنند. این ترکیبات از طریق رهایش اندوتوکسین و یا متابولیسم کبدی بر عملکرد کبد اثر می‌گذارند. میکروبیوتا با سیروز کبدی، پریتونیت، انسفالوپاتی کبدی و نارسایی کلیوی نیز مرتبط هستند. میکروب‌های موجود در مدفوع بیماران مبتلا به سیروز کبدی در مقایسه با افراد سالم متفاوت است. تنوع Bacteroidetes در این بیماران کاهش می‌یابد، درحالیکه تعداد Proteobacteria و Fusobacteria افزایش می‌یابد. به‌طورکلی بیماری‌های کبدی معمولاً با افزایش در Enterobacteriaceae و کاهش در Bifidobacterium همراه است. بنابراین برهم‌خوردن تعادل میکروبیوتای روده منجر به endotoxemia از طریق انتقال باکتریایی  می‌شود. Endotoxemia ممکن است باعث اختلال در عملکرد ایمنی شود، بنابراین منجر به نكروز سلولی كبد و نارسایی كبد می‌شود.

میکروبیوتای روده و بیماری‌های دستگاه گوارش

سرطان‌های بدخیم دستگاه گوارش یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. به جز عوامل ژنتیکی، عوامل غیر ژنتیکی به‌خصوص میکروب‌های موجود در لوله گوارش نیز بر گسترش سرطان‌های دستگاه گوارش نقش دارند. مطالعات اخیر پیش‌رفت‌های زیادی در بررسی نقش میکروبیوتای روده در سرطان‌های معده، کولورکتال و مری داشته‌اند.


میکروبیوتای روده و احتلالات متابولیک  

ترکیب میکروبیوتای روده به‌دنبال استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و تغییر در سبک زندگی شامل ورزش، رژیم غذایی و بهداشت فردی تحت تاًثیر قرار می‌گیرد. برهم‌خوردن تعادل میکروبیوتای روده، تولید واسطه‌های ایمنی را تحت تاًثیر قرار می‌دهد و باعث التهاب مزمن و اختلال متابولیک می‌شود. چاقی، دیابت نوع2 و بیماری‌های قلبی- عروقی از جمله بیماری‎های جهانی هستند که عوامل گوناگون از جمله ژنتیک، رژیم غذایی، محیط و میکروبیوتای روده بر آن‌ها اثر می‌گذارند. 

چاقی

مطالعات بسیاری بیان می‌کنند که رژیم غذایی موجب تنظیم ترکیب و عملکرد میکروبیوتای روده در انسان و جوندگان می‌شود. در یک مطالعه، موش‌هایی که به مدت 11 هفته با گوشت خوک تغذیه می‌شدند در مقایسه با موش‌هایی که با روغن ماهی تغذیه می‌شدند، افزایش در فعال شدن TLR، التهاب در بافت چربی سفید  و کاهش در حساسیت به انسولین را نشان دادند.  مطالعات اخیر نشان داده اند که میکروبیوتای روده بر ریتم سیرکادین تأثیر می گذارد و نوسانات روزانه را نیز تحت تاًثیر قرار می دهد. اختلال در ریتم سیرکادین موجب برهم‌خوردن تعادل میکروبیوتای روده و بروز اختلالات متابولیک می‌شود. چاقی، که با عدم تعادل میکروبیوتای روده و تغییر در مسیرهای متابولیک مرتبط است، موجب اختلال در عملکرد سد اپی‌تلیالی روده و فرایندهای فیزیولوژیک هم‌چون هومئوستاز، متابولیسم انرژی و رهایش هورمون‌های روده‌ای می‌شود.


دیابت نوع2

دیابت نوع2 از بیماری‌های شایع در سرتاسر جهان می‌باشد. ارتباط بین ترکیب میکروبیومی روده و پیش‌رفت دیابت نوع2 در حال بررسی می‌باشد. تغییر در میکروبیوتای روده به‌صورت کاهش در تنوع آن‌ها با دیابت نوع2 ارتباط دارد. مکانیسم هایی که موجب بیماری می شوند ممکن است به انتقال میکروبیوتا از روده به بافت ها مرتبط باشد که موجب التهاب می‌ شود. در مطالعه‌ای بیان می‌شود که میکروبیوم روده انسان ممکن است متابولوم سرم را تحت تأثیر قرار دهد و به‌واسطه Prevotella copri و Bacteroides vulgates، مقاومت به انسولین ایجاد کند. Metformin یکی از داروهای ضد دیابتی است که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و به نظر می رسد نتایج تجزیه و تحلیل داده های متاژنومیک را مختل می‌کند. میکروبیوتای روده ممکن است از طریق اثر بر متابولیسم اسیدهای آمینه، به‌طور مستقیم بر دیابت نوع2 اثر گذارد. بنابراین استراتژی‌های درمان دیابت در آینده ممکن است نژادهایی از باکتری‌ها که سبب برهم‌خوردن تعادل در متابولیسم اسیدهای آمینه می‌شود را مورد هدف قرار دهند. 

میکروبیوتا و سایر بیماری‌ها

مطالعات نشان می‌دهند تغییر در میکروبیوتا در بیماری‌هایی هم‌چون آسم، آلرژی‌های غذایی، اوتیسم و افسردگی

 (MDD ) نیز نقش دارند. اثر میکروبیوتا در این بیماری‌ها ممکن است به‌صورت مستقیم نباشد اما از طریق محور مغز- روده و به‌طور غیر مستقیم مؤثر هستند. مکانیسم‌های مختلفی از جمله مسیرهای نورونی، هورمونی و ایمنی در ارتباط میکروبیوم‌ها و میزبان دخیل هستند. 

میکروبیوتا و بیماری‌های آلرژیک

کاهش تنوع در میکروبیوتای روده در اوایل زندگی به‌دنبال مصرف آنتی بیوتیک‌ها موجب افزایش بروز آسم‌های آلرژیک می‌شود. البته، نوع، محل زایمان و تغذیه نوزاد نیز بر ترکيب ميکروبی دستگاه گوارش تأثير می گذارد. میکروبیوتای روده با سیستم ایمنی بدن ارتباط برقرار می‌کنند و سیگنال‌هایی برای بلوغ سلول‌های ارائه کننده آنتی‌ژن تنظیمی و سلول‌های T  تنظیمی ارسال می‌کنند. برخی از انواع میکروبیوتا مانند Clostridium با سلول‌های T تنظیمی ارتباط برقرار می‌کنند و سطح ایمونوگلوبولین E را تنظیم می‌کند. 

میکروبیوتا و بیماری‌های روانی


بیماری‌های روانی به‌وسیله عوامل بیولوژیکی، روحی- روانی و محیطی ایجاد می‌شوند. محور روده- مغز نقش مهمی در حفظ عملکرد دستگاه گوارش و مغز دارد. از عواملی که بر این محور اثر می‌گذارند، میکروبیوتای روده هستند. برهم‌خوردن تعادل میکروبیوتای روده ممکن است انتقال باکتری‌های روده از دیواره روده به بافت لنفاوی مزانتریک را افزایش دهد و موجب ایجاد واکنش ایمنی شود که می‌تواند منجر به رهایش سایتوکاین‌های التهابی و فعال‌سازی عصب واگ و نورون‌های آوران نخاعی شود.

اوتیسم نیز از جمله بیماری‌هایی است که با میکروبیوتای تغییر یافته روده مرتبط است. کاهش سطح باکتری‌های Akkermansia muciniphila و Bifidobacterium در مدفوع کودکان مبتلا به اوتیسم یافت شده‌است.  ترکیب میکروبیوتای روده در MDD نیز به‌صورت افزایش در Enterobacteriaceae و Alistipes و کاهش در Faecalibacterium تغییر می‌کند.

این مطالعات نشان می‌دهند که نقش میکروبیوتای روده به‌عنوان بخشی از محور روده- مغز باید در درمان اوتیسم و MDD مورد توجه قرار گیرد.


برچسب: میکروبیوتا

نظرات