پرتال جامع ستاد توسعه زیست فناوری
۱۱ فروردین ۱۴۰۲

به کارگیری فرآیند لجن فعال و امواج فراصوت برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

3761
1
شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۷
حجت اسماعیل بیگی

فرآیند لجن فعال معمولی (CAS) یکی از روش¬های بیولوژیک ساده و مقرون به صرفه است که به صورت گسترده در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. برای افزایش راندمان حذف آلاینده¬های آلی به روش لجن فعال معمولی، می‌بایست زمان ماند لجن (SRT) و همچنین مواد معلق مايع مخلوط (MLSS) افزایش یابد. در این صورت ته نشینی بسیار کم لجن در تانک ته نشینی، امری اجتناب ناپذیر و نامطلوب است. تاکنون برای حل این معضل در سیستم¬های لجن فعال، راه حل‌های متعددی از جمله سیستم لجن گرانولی هوازی، بیورئاکتورهای غشایی و... پیشنهاد شده است.

علی رغم برطرف شدن مشکل ته نشینی لجن، سیستم¬های مذکور معایب فراوانی نیز دارند. برای مثال سیستم گرانولی هوازی دارای چالش¬های فراوانی است و برای فاضلاب¬های سمی پایدار نیست. استفاده از امواج  فراصوت در ته ¬نشینی لجن¬های سیستم تصفیه فاضلاب یکی از تکنولوژی¬هایی است که بدون هرگونه اثر نامطلوب برروی فعالیت میکروبی، مورد استفاده قرار می¬گیرد. 

محققین این طرح، از امواج فراصوت فرکانس بالا (1.8 مگاهرتز) برای ته‌نشینی لجن در سیستم لجن فعال با MLSS بالا استفاده نمودند و فاضلاب بیمارستان¬ فارابی کرمانشاه را با این سیستم تصفیه کردند. در پژوهش حاضر تمامی آزمایش‌ها درون بیورئاکتور CAS انجام شده است و کارایی سیستم در دو صورت حضور و عدم حضور امواج اولتراسونیک با هم مقایسه شده‌اند.

در این پژوهش، تاثیر غلظت MLSS از 3000 تا 8000 میلی‌گرم بر لیتر و زمان ماند هیدرولیکی HRT)) از 2تا 8 ساعت به عنوان پارامتر¬های عملیاتی سیستم مورد بررسی قرار گرفتند که مقادیر بهینه آن¬ها 7000 میلی‌گرم بر لیتر و 5 ساعت گزارش شده است. همچنین نتايج به دست آمده بیانگر آن است که استفاده از امواج فراصوت با فركانس بالا، باعث كاهش 50% شاخص حجم لجن (SVI) و حدود 5/88% كدورت پساب خروجي در MLSS بالا نسبت به سیستم لجن فعال معمولی شده است. همچنين مشاهده می‌شود که میزان حذف COD در هر دو سيستم تقريبا مشابه بوده و برابر 92% است. همچنین، این مطالعه نشان می¬دهد که امواج فراصوت هیچ تأثیر منفی بر فعالیت¬های میکروبی در حذف آلاینده¬ها ندارد.

طبق ادعای این محققین، با استفاده از امواج فراصوت فرکانس بالا (1.8 مگاهرتز) می‌توان ظرفیت سیستم لجن فعال معمولی را با غلظت بالای MLSS و HRT کم، بدون هیچ گونه تغییر در حجم بیورئاکتور، افزایش داد. 

نظرات

حجت اسماعیل بیگی : ۰۳:۳۶:۲۱ | پنجشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
بسیار عالی و مفید