پرتال جامع ستاد توسعه زیست فناوری
۲۱ تیر ۱۳۹۹
1 img
2 img
2 img
2 img
2 img
1
2
3
4
5

کلکتور آلومینیومی

5.00 average based on 58 ratings

$380 $250 Available In Stock

 کلکتورهای آلومینیومی مقاوم در مقابل خوردگی با پوشش نانو ساختار اکسید آلومینیم ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم به روش آندایزینگ 

Quantity

کلکتورها به عنوان جمع کننده و مقسم در تاسیسات آبی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کلکتورها عموماً از جنس آلیاژهای مس و روی مانند برنج هستند. قیمت بالای برنج به همراه وزن بالای آن از مشکلات عمده قطعات ساخته شده با این آلیاژ است. تاسیسات پلیمری نیز به علت مقاومت به سایش پایین و نسبت استحکام به وزن کم، دارای ضعف‌های عمده هستند. با انتخاب صحیح آلیاژ آلومینیم و ایجاد پوشش‌های نانوساختار اکسیدی بر روی سطح این فلز تمامی ضعف‌های ذکر شده در موارد بالا مرتفع می‌گردد. کلکتورهای آلومینیمی دارای خواص مقاومت در مقابل سایش و هم‌چنین مقاومت در مقابل خوردگی بالایی هستند.

کلکتورها برای جریان آب سرمایش و گرمایش مدار بسته و یا آب مصرفی و هم‌چنین جهت عبور گاز با فشارهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنسآلومینیوم
سختی800-1000 ویکرز
مقاومت به سایشبالا

میزان "مقاومت به خوردگی" محصول مطابق با آزمون "پلاریزاسیون" مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول زیر می‌باشد:

 مقاومت به خوردگی (KΩ/cm2)
نمونه نانویی351.57
نمونه شاهد1.146

نتایج نشان می‌دهد که مقدار مقاومت به خوردگی نمونه دارای پوشش نانوساختار در مقایسه با نمونه بدون پوشش (نمونه شاهد) افزایش می‌یابد.

filereader.php?p1=main_c95fd5284717784f1

Weekly Popular Products