پرتال جامع ستاد توسعه زیست فناوری
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

تگ

تگ: فراصوت

مجموع : 1 پست

img

به کارگیری فرآیند لجن فعال و امواج فراصوت برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

فرآیند لجن فعال معمولی (CAS) یکی از روش¬های بیولوژیک ساده و مقرون به صرفه است که به صورت گسترده در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. برای افزایش ...