ستاد زیست فناوری - چند رسانه ای
آرشیو تاریخ
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
همکاری فناورانه میان شرکت های دارویی ایرانی و شرکت برجسته اسپانیایی

دسته بندی : گزارش

5 0
1398/9/6
تودیع و معارفه رئیس گروه پژوهش ستاد زیست فناوری

دسته بندی : گزارش

5 0
1398/8/28
ارائه وضعیت زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

5 0
1398/6/9
کارگاه معرفی نمایندگی های معاونت علمی در کشورهای مقصد صادرات

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

5 0
1398/5/17
رویداد راهکارهای نوآورانه در چالش های فناوری زیستی

دسته بندی : گزارش

6 0
1398/5/5
افتتاح شتاب دهنده واکسن و سلول های بنیادین فن یاخته

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

5 0
1398/4/30
نشست هماهنگی با معاونان وزارت جهاد کشاورزی در موضوع کشت بافت گیاهی

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

5 0
1398/4/17
کمیسیون هماهنگی (ارائه گزارش تقسیم کار ملی)

دسته بندی : گزارش

2 0
1398/3/27
موشن گرافیک - الگوی شتاب دهنده های زیست فناوری

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

0 1
1398/1/18
سفر استانی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری به همراه معاون علمی رییس جمهور به استان البرز

دسته بندی : گزارش

13 0
1398/1/1
رویداد مسئله محور ره زیست - دانشگاه شریف

دسته بندی :

11 0
1397/12/20
تفاهنمامه ستاد زیست فناوری با دانشگاه شهید بهشتی

دسته بندی :

11 0
1397/12/18
نشست قطب بیوتکنولوژی کشور- گیلان

دسته بندی :

12 0
1397/12/14
چهارمین کنگره بین‌المللی دانشجویی بیوتکنولوژی

دسته بندی :

6 0
1397/12/10
موشن گرافیک - کاهش آلودگی سوخت های فسیلی با زیست اتانول

دسته بندی : موشن گرافیک زیست فناوری

0 1
1397/11/19
جلسه مراکز پیشگام

دسته بندی :

6 0
1397/11/17
رونمایی از دو دستاورد جدید تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

دسته بندی :

6 0
1397/11/16
تفاهنامه ستاد توسعه زیست فناوری با دانشگاه امیر کبیر

دسته بندی :

6 0
1397/11/16
تفاهنامه همکاری توسعه کسب و کار داده‌های زیستی

دسته بندی :

7 0
1397/11/13
افتتاح شتابدهنده در حوزه کیت های تشخیصی IVD

دسته بندی :

6 0
1397/11/8
اینفوگرافیک - زیست اتانول در مرکز یک سیستم انرژی

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

1 0
1397/11/3
توسعه همکاری های زیست فناوری در بازار عمان

دسته بندی :

8 0
1397/11/1
اختتامیه کنگره زیست پزشکی

دسته بندی :

8 0
1397/10/15
افتتاحیه زیست پزشکی

دسته بندی :

12 0
1397/10/12
جایزه تربیت مدرس

دسته بندی :

8 0
1397/9/12
نشست هماهنگی متخخصان سوخت های زیستی کشور

دسته بندی :

7 0
1397/8/23
افتتاح ایستگاه نوآوری شریف با حضور دکتر ستاری

دسته بندی : گزارش

10 1
1397/6/19
موشن گرافیک - نقش فناوری های شورورزی در خدمت در توسعه پایدار کشاورزی

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

0 1
1397/5/13
رونمایی از یازده دستاورد دارویی پرسیس ژن

دسته بندی :

6 1
1397/4/17
امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شهید رجایی

دسته بندی :

5 0
1397/4/1
اختتامیه پنجمین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری

دسته بندی :

7 0
1397/3/21
اولین بیواستارتاپ دانش آموزی شهر تهران

دسته بندی :

6 0
1397/3/20
نشست معرفی کاربردهای مهندسی شیمی در زیست فناوری - دانشگاه تهران

دسته بندی :

4 0
1397/3/16
همایش آشنایی با کاربردهای مهندسی در زیست فناوری- رویداد شریف زیست

دسته بندی : گزارش

10 0
1397/3/13
اینفوگرافیک - پایلوت تثبیت کانون های تولید گرد و غبار از طریق شورورزی

دسته بندی : معرفی شرکت های برتر

1 0
1397/3/10
غرفه ستاد زیست فناوری در نمایشگاه نوآوری و شکوفایی

دسته بندی : گزارش

4 0
1387/5/8